Pratik Bilgiler

2018 Yılı Ücret Gelirleri Sakatlık İndirim Tutarları

Gelir Vergisi Kanunda yer alan hükümler doğrultusunda ücret geliri elde edenlerin ödeyecekleri vergiler hesaplanırken ilgililere 2018 yılı için uygulanacak sakatlık indirimi tutarları belirlenmiştir. Sakatlık İndirimi 3 derecede belirlenir. İlgili kanun hükümleri gereği çalışma kabiliyetinin asgari %80’ını kaybetmiş kişiler 1.Derece Sakat,%60’ını kaybetmiş kişiler 2.Derece Sakat, %40’ını kaybetmiş kişiler ise 3.Derece Sakat olarak değerlendirilmektedir.

2018 Sakatlık İndirimi Uygulanacak Miktarlar

Birinci Derece Sakatlıklar İçin:

1.000,00 TL

İkinci Derece Sakatlıklar İçin:

530,00 TL

Üçüncü Derece Sakatlıklar İçin:

240,00 TL