Pratik Bilgiler2014 YILI SAKATLIK İNDİRİMİ ORANLARI(285 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği)

1. Derece Sakatlar (çalışma gücünün asgari %80 ni kaybedenler) 800 TL

2. Derece Sakatlar (çalışma gücünün asgari %60 nı kaybedenler) 400 TL

3. Derece Sakatlar (çalışma gücünün asgari %40 nı kaybedenler) 190 TL


(2013 yılına ait indirim tutarları aynen uygulanmaya devam etmektedir)