Hizmetlerimiz

        Kurumsal yönetim anlamında tecrübeli bir çözüm ağına kadroya sahip olan DRP independent audit; Vergi Danışmanlığı, Şirket Değerlemesi, Birleşme ve Devralma Danışmanlığı, Proje ve Finansman Danışmanlığı, Sistem Kurulumları vb. birçok alnda danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

- Şirket Değerlemesi

        Şirket faaliyetlerinin gözden geçirilmesi ve geleceğe yönelik İş Planlarının hazırlanması

        Şirket değerinin global piyasalarda kabul edilen yöntemler (Net Aktif Değeri, Net Defter Değeri, İndirgenmiş Nakit Akım ve Çarpan Yöntemleri) ile belirlenmesi

- Şerefiye değerlemesi

- Birleşme ve Devralma Danışmanlığı

        Hisse devrini gerektiren her türlü alım, satım ve birleşmelerde, alıcı veya satıcı tarafı temsilen finansal danışmanlık hizmeti verilmektedir.

- Durum Tespit Çalışması çalışmalarının yürütülmesi

        “Hisse Alım-Satım Sözleşmesi”nin görüşülmesinde aktif kontrol ve destek sağlanaması.

        Sözleşmede “şart” koşulan hukuki, operasyonel, finansal konulardaki ön koşulların içersinde alıcı-satıcı tarafların yerine getirmesi gereken koşullar var ise destek verilmesi.

        Kapanış işlemi sırasında Şirket değerini etkileyecek düzeltmelerin belirlenmesinde aktif rol alınması.

- Finansal Modelleme

        Şirketlerin uzun vadeli stratejik İş Planlarının hazırlanması

        Şirketlerin bütçe çalışmalarına destek verilmesi, aylık veya yıllık bütçenin hazırlanması.

        Şirketlerin finansal kaynak ihtiyaçlarında yol haritasının çizilmesi.