Haberler

Add to Flipboard Magazine.

 
Özkaynakla Finansman Teşvikinde Vergi İndirim Oranı Yeniden Düzenlendi.
 

 

5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNUN 10 UNCU MADDESİNE İLİŞKİN

B.K.K. No 2015/7910
Resmi Gazete Tarihi 30/06/2015
Resmi Gazete No 29402
Kapsam

 

 

Karar Sayısı : 2015/7910

13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan oranın farklılaştırılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 26/6/2015 tarihli ve 61693 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun anılan maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 26/6/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.