Haberler

Add to Flipboard Magazine.

 
Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Beyannamelerinin Gönderilmesi İlişkin Kurul Kararı
 

 KURUL KARARI

25/12/2014 tarih ve 55037611-641-495 sayılı müzekkerenin incelenmesi üzerine,

Maliye Bakanlığı tarafından 340 ve 405 Seri Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri

ile mükelleflerin vergi beyannameleri, bildirim ve eklerini elektronik ortamda göndermelerine imkan tanınmış meslek mensuplarından “aralarında hizmet sözleşmesi bulunmayan, münferit talepte bulunan müşterileriyle Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi” akdetmiş olanların aynı şirketin bağımsız denetimini yapmaları, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilmiş olup:

(a)Bağımsız Denetimini üstlendiği mükellef şirket ile aralarında başkaca hizmet sözleşmesi bulunmaması, defterlerinin tutulması, finansal tablolarının hazırlanması gibi mesleki hizmetlerin verilmemesi,

 

(b)Münferit talepte bulunan müşterileriyle mevzuatında öngörülen şekilde aracılık sözleşmesi akdetmiş bulunması, 

şartıyla,

yetki verilmiş olan meslek mensuplarının “Elektronik Beyanname aracılık Sözleşmesi”ne istinaden sadece vergi beyannamelerinin elektronik ortamda gönderilmesine aracılık edilmesinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 400 üncü maddesi çerçevesinde denetimle bağdaşmayan işler kapsamında olmadığına,

karar verilmiştir